Αρκεί να σας αρέσουν οι βραστές πατάτες.
Δείτε το βίντεο...