Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τα “ψιλά γράμματα” για την καταβολή του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τα “ψιλά γράμματα” για την καταβολή του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων

 

Forologikes diloseis 2023: Ta “psila grammata” gia tin katavoli tou forou

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων (νομικών προσώπων).

Μάλιστα οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ενώ λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2023,  θα πρέπει να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήματος τους είτε σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 είτε εφάπαξ και χωρίς έκπτωση

Τι μπορεί να υποβληθεί  στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Η ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr αναφέρει πως  πως από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Εξαιρέσεις:

  • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:

α) Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

β) Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Προσοχή:

Οι  υπόχρεες επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν  την ορθή μεταφορά του προσυμπληρωμένου κωδικού [090] με το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων στη δήλωση. Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή μεταφορά της προκαταβολής φόρου και της ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθυνθούν  έγκαιρα στη ΔΟΥ, για τη σχετική διόρθωση

Τα μυστικά για την υποβολή φόρου εισοδήματος στο Ε3

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε πρόσφατα έναν χρήσιμο οδηγό  με ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή φόρου εισοδήματος στο Ε3 .

Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3;

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό

Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιηθεί;

Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ν ή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Όταν όμως οριστικοποιηθεί το έντυπο Ν ή το Ε1 αντίστοιχα, δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3.

Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλειηλεκτρονικά τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).

Ποια στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3;

Από το φορολογικό έτος 2022 προσυμπληρώνονται κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουμένου και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 του σχετικού Υποπίνακα. Έσοδα τα οποία διαβιβάζει ο λήπτης και όχι ο εκδότης και τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον εκδότη, προσυμπληρώνονται στη στήλη «Σύνολο» του κωδ.562 (Λοιπά συνήθη έσοδα) του Πίνακα Ζ1. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και:
• η ΔΟΥ υποβολής
• η διαχειριστική περίοδος
• η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ)
• ο ΑΦΜ
Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προ-συμπληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) πεδία, με την:
• ημερομηνία πρώτης έναρξης
• ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2022)
• ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2022.
Τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.

Προσυμπληρώνονται, επίσης:

• ο κύκλος εργασιών με δεδομένα των δύο προηγούμενων ετών, οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις και οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης / ενεργά
τερματικά POS και ePOS.
• ο νέος κωδ.012 «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013
για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
• Ο νέος κωδ. 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους
επιτηδεύματος παρ. 3 α άρθρ. 31 ν.3986/2011» με βάση τα στοιχεία του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ
• Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (παρ.3α,αρθρ 31 ν.3986/2011) με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ο νέος κωδ.013 και η νέα γραμμή «Μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης» για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 θα προσυμπληρωθούν με βάση τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ από το ΠΣ Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει σχετικά τους δικαιούχους της εξαίρεσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Διαβάστε τον οδηγό της ΑΑΔΕ για το Ε3 εδώ


Από το Blogger.