Παρέμβαση ΡΑΕ για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που εξοφλήθηκαν στα ΕΛΤΑ

Την παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκαλέσαν οι  καταγγελίες για ανεξόφλητους ή καθυστερήμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ καταναλωτών που πλήρωσαν στα ΕΛΤΑ.
Η ΡΑΕ σημειώνει είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα και επισημαίνει ότι έχει γίνει και η ίδια αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, που πλήρωσαν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους σε εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο,  αλλά έχασαν την έκπτωση συνέπειας, καθώς τα χρήματα αυτά αποδόθηκαν καθυστερημένα.
Επιπλέον με την επιστολή της, που απευθύνεται τόσο στη ΔΕΗ όσο και στους ανεξάρτητους προμηθευτές ζητά ενημέρωση για το πως παρακολουθείται η εμπρόθεσμη καταβολή και απόδοση των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών τους από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό τους.
Στην επιστολή της η ΡΑΕ αναφέρει:
Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίοι παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματος εκπτώσεων συνέπειας, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές.
Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές, με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:
(α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τους καταναλωτές, από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών, ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπομένων στη σχετική σύμβαση και ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως.
(β) Εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/και σε διακοπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις.
(γ) Πώς πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.
Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.