Τελευταία ευκαιρία για τις 120 δόσεις! Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση έως 31 Μαΐου

Οδηγίες προς τους χιλιάδες οφειλέτες (τόσο μη μισθωτούς και αγρότες όσο και εργοδότες), οι οποίοι αναμένουν να διαβιβαστούν τα χρέη τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών «ΚΕΑΟ», για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως τα τέλη Μαΐου, δίνονται με νεότερη εγκύκλιο του ΚΕΑΟ.
Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, με πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση προβλέφθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση (7 Οκτωβρίου 2019) αφορούσε την υποβολή αιτήματος για την προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Στις περιπτώσεις αυτές, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο με τις νεότερες οδηγίες, «η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και εφόσον υποβληθεί η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση, μέσω της πλατφόρμας, η οποία αρχικά είχε προσδιοριστεί ότι θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι και αύριο, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019».
 Με βάση τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, όσοι λοιπόν αναμένουν να περάσουν τα χρέη τους στο ΚΕΑΟ και έχουν υποβάλει αίτηση για τον προσδιορισμό των χρεών τους μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019 πλέον μπορούν να κάνουν αίτημα ένταξης στη ρύθμιση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η παράταση αυτή (μέχρι τις 31 Μαΐου 2020) αφορά τους οφειλέτες μη μισθωτούς και όσους υπάγονται στον πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση του δεύτερου σταδίου (υπαγωγή στη ρύθμιση) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές τους στο ΚΕΑΟ και σε καμία περίπτωση μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2020».
Επίσης, με βάση τις νεότερες οδηγίες του ΚΕΑΟ, «δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση του νόμου 4611/2019 παρέχεται και στους οφειλέτες μη μισθωτούς, στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, στους εργοδότες, καθώς και σε όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και της καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών».
Με την υποβολή της αίτησης για επανένταξη, επισημαίνεται στην εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, «η απολεσθείσα ρύθμιση θα ενεργοποιείται απευθείας από τις αρμόδιες για τη ρύθμιση περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ή τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση φέρει ημερομηνία από τις 10 Αυγούστου του 2019 και μετά».
Για τις αποφάσεις ρύθμισης οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από τις 10 Αυγούστου του 2019, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, «η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών ή τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ».

Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια