Ο Άρειος Πάγος απαντά στην Προανακριτική: Οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν με τον τρόπο που θα επιλέξουν

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παν. Μπρακουμάτσος, εποπτεύων την Εισαγγελία Διαφθοράς, απάντησε πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν από την Προανακριτική Επιτροπή θα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν.
Αυτό σημαίνει πως, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση-απάντηση του εισαγγελέα προς τα μέλη της επιτροπής, η οποία κοινοποιείται και στην υπηρεσία προστασίας μαρτύρων της ΕΛ.ΑΣ., οι προστατευόμενοι μάρτυρες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», θα καθορίσουν εκείνοι τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να καταθέσουν στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, η οποία έρευνα την σκευωρία της Novartis: με τεχνητά μέσα, από άλλο χώρο και με αλλοίωση της εικόνας ή της φωνής τους.

Στο έγγραφό του, ο Μπρακουμάτσος ενισχύει, ουσιαστικά, το περιεχόμενο της προχθεσινής απάντησής του προς τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι ο τρόπος κατάθεσης των προστατευομένων μαρτύρων καθορίζεται από : 1) το νόμο 2928/2001, 2) το άρθρο 218 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 3) την υπ΄ αριθμ. 429/2018 υπουργική απόφαση.
Η παράγραφος 4, του άρθρου 218 ΚΠΔ αναφέρει συγκεκριμένα: «Τα μέτρα προστασίας (φύλαξη, τρόπος κατάθεσης, κ.λπ.) λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλεια μέτρο και διακόπτονται, αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή αν δεν συνεργάζεται για την επιτυχία του».
Επιπλέον, η υπουργική απόφαση 429/2018 (σε εφαρμογή του ν. 2928/2001) την οποία κατέγραψε αυτούσια το dikastiko.gr, αναφέρει:
«ΑΡΘΡΟ 9
Χρονικό διάστημα μέτρων λήψης προστασίας και λήξη αυτών
1. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται και υλοποιούνται, έως ότου κριθεί ότι έπαυσε να υφίσταται ο κίνδυνος, που αποτελεί την αιτία για την έναρξή τους.
2. Το προστατευόμενο πρόσωπο θεωρείται ότι δεν συνεργάζεται για την επιτυχία των μέτρων προστασίας, ιδίως όταν:
α. Παραβιάζει τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
β. Διαπράττει ποινικό αδίκημα με δόλο, για το οποίο απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, κατά το χρονικό διάστημα που είναι στο πρόγραμμα προστασίας.
γ. Συμπεριφέρεται κατά τέτοιο τρόπο, που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος προστασίας.
3. Η επαναξιολόγηση-εκτίμηση των μέτρων προστασίας, με σκοπό την τροποποίηση ή τη λήξη τους γίνεται, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της ΥΠΜ, από την Αρχή που τα διέταξε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν ξεπερνούν τη διετία από την έναρξή τους».
Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια