Ανατροπή στις αναστολές συμβάσεων στα ιδιωτικά σχολεία - Από την αρχή οι δηλώσεις

Σε νέο πλαίσιο η διαδικασία αναστολής συμβάσεων στην ιδιωτική παιδεία. Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς με διοριστήριο
Από την αρχή πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των αναστολών συμβάσεων και των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων από εργοδότες και εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό). Νέα ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας θέτει σε νέο πλαίσιο ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να μπαίνουν σε αναστολή και ποιοι όχι, δηλαδή ποιοι θα λάβουν τα 800 ευρώ αποζημίωση από το κράτος και ποιοι πρέπει να λάβουν κανονικά το μισθό τους.
Μετά τις καταγγελίες για σωρεία κρουσμάτων αυθαιρεσίας από σχολάρχες και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, το οικονομικό επιτελείο προχώρησε στην υπογραφή μιας νέας ΚΥΑ που ανατρέπει τα μέχρι σήμερα ισχύοντα :
  • Οι ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24 Μαρτίου στην «Εργάνη» από επιχειρήσεις – εργοδότες που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα λογίζονται ως μη γενόμενες. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».
  • Οι ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων – εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό – που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1η Απριλίου στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού – 800 ευρώ – λογίζονται ως μη γενόμενες. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή.  
Η ΚΥΑ ορίζει ποιοι εκπαιδευτικοί και λοιπόν προσωπικό μπορούν να τίθενται σε αναστολή και ποιοι δεν μπορούν.

Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστήριο

Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο από το υπουργείο Παιδείας δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.
Εξαίρεση
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας / κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών.

Εκπαιδευτικοί χωρίς διοριστήριο

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί χωρίς διοριστήριο παρέχουν τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 800 ευρώ και των λοιπών μέτρων.
Ποιοι μπαίνουν σε αναστολή και παίρνουν τα 800 ευρώ
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διοριστήριο που δεν παρέχουν εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση – τηλεκατάρτιση, καθώς και του λοιπού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων (διοικητικοί και λοιποί εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία)τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, αναφέρει η επίμαχη ΚΥΑ. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, της μείωσης του μισθώματος κύριας κατοικίας 40%.
Εδώ προκύπτει ένα «θολό» σημείο καθώς ιδιωτικά σχολεία έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με κρατική απόφαση στις 11.3. Συνεπώς προκύπτει ένα κενό διάστημα από 11.3 μέχρι και 14.3, όπου οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποδοχές στους εργαζόμενούς τους, λόγω ανωτέρας βίας…
Εξαίρεση
Εξαιρούνται από την αναστολή όσοι εργαζόμενοι παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ’αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής. Γι αυτούς τους εργαζόμενους οι συμβάσεις – κατ’ επιλογή της επιχείρησης – δεν αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.Λοιπές περιπτώσεις εργαζομένων

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας και Ιδρυμάτων της, που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Δίδακτρα

Η ΚΥΑ περιέχει και ρυθμίσεις για την μείωση και την αναπροσαρμογή των διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως. Αναλυτικά :
  • Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους σχολάρχες, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.
  • Σύμφωνα με την ΚΥΑ «εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης» και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.
  • Αν τα ιδιωτικά σχολεία δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η νέα ΚΥΑ

Στο πεδίο εφαρμογής της νέα Κ.Υ.Α. εμπίπτουν οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 (ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας):

KΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ

85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
88.91 Δραστηριότητες  βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Οι επιχειρήσεις δικαιούνται :
φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης
μείωση 40% του  μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης,
Αν οι σχολάρχες δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας /κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18 Μαρτίου.
πηγη ethnos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια