Πρόγραμμα «Γέφυρα», νόμος Κατσέλη και 4 ουσιαστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες


 

Κάτι περισσότερο από 15 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και να λάβουν επιδότηση δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

 • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, με τις έως τώρα αιτήσεις να αγγίζουν τις 70.000. Μία πτυχή του προγράμματος, που δεν έχει φωτιστεί ιδιαίτερα, αφορά όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι οποίοι μπορούν υπό κάποιες προϋποθέσεις να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις του «Γέφυρα».

Την ίδια στιγμή μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι περισσότερες από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να θέτει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την επιτάχυνσή τους. Όσοι οφειλέτες δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη. Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021 το αργότερο.

Για πολλούς οφειλέτες, πάντως, που έχουν βρει καταφύγιο στον νόμο Κατσέλη, στήνεται… Γέφυρα για να υπαχθούν στο νέο καθεστώς κρατικής επιδότησης των δανείων πρώτης κατοικίας. Η υποβολή στο τρέχον πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), θα πρέπει όμως να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες, καθώς απαγορεύεται να λαμβάνουν δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

Τα σχετικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι αρκετά, με την ΕΓΔΙΧ να ξεκαθαρίζει με τη μορφή ερωταποκρίσεων τι ακριβώς ισχύει.

Ειδικότερα:

 • Εχω ήδη υποβάλει αίτηση στον νόμο 3869/2010 (ν. Κατσέλη). Πρέπει να παραιτηθώ;

Οχι, η υποβολή στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον νόμο 3869/2010. Ωστόσο, εάν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ενταχθείς στο παρόν πρόγραμμα ρύθμισης και επιδότησης δανείων, τότε το εν λόγω δάνειο θεωρείται ρυθμισμένο και μπορείς να συνεχίσεις την εκδίκαση της υπόθεσής σου μόνο για τις υπόλοιπες οφειλές που διαθέτεις.

 • Τι γίνεται στην περίπτωση που οφειλέτης έχει ήδη ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του «Γέφυρα»;

Σε περίπτωση που το κορονόπληκτο δάνειο υπάγεται ήδη στις διατάξεις της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) και ακολούθως εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο παρόν πρόγραμμα, τότε ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώματός του να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών βάσει των σχετικών διατάξεων της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010).

 • Τι γίνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση στον Ν. 3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί; Μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου του παρόντος νόμου;

Οφειλέτης που έχει υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συνεισφορά του Δημοσίου.

 • Τι γίνεται στην περίπτωση που οι αιτούντες στον Ν. 3869/2010 ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές τους πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης;

Αν οι αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές, που είναι επιλέξιμες για την καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, τότε η δίκη της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά και συνεχίζεται η δίκη για τις υπόλοιπες οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Τι προβλέπεται

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Γέφυρα» έχουν και όσοι οφειλέτες έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (Ν. 4605/2019) και μέχρι την υποβολή της αιτήσεως του παρόντος νόμου δεν έχει επιτευχθεί, ανεξαρτήτως λόγου, ρύθμιση και δεν έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με τους χρηματοδοτικούς φορείς. Για να υπαχθούν στις διατάξεις του «Γέφυρα» θα πρέπει να παραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους στον Ν. 4605/2019, καθώς δεν δύναται να λαμβάνει ένας πολίτης διπλή επιδότηση για το ίδιο δάνειο.

Σε περίπτωση, τώρα, υπαγωγής στις διατάξεις του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (Ν. 4605/2019) μετά την έγκριση της συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού, η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου θα διακόπτεται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το κορωνόπληκτο δάνειο και ο δικαιούχος να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.

Οι δικαιούχοι

Ανεξαρτήτως αν έχει υπαχθεί ή όχι κάποιος στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει το «Γέφυρα».

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 • α) Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους,
 • β) φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους,
 • γ) επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019),
 • δ) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,
 • ε) φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία» και
 • στ) ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Πώς υποβάλλεται η αίτησης υπαγωγής

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Γέφυρα» μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr., χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Εάν κάποιος επιθυμεί να προβεί στην υποβολή της αίτησης χωρίς εκπρόσωπο, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τρεις απλές κινήσεις:

 • 1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο TAXISnet.
 • 2. Δηλώνει ποια είναι η πρώτη κατοικία του.
 • 3. Δηλώνει ποια προστατευόμενα μέλη διαμένουν στην πρώτη κατοικία του.

Αν τώρα ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης επιθυμεί να προχωρήσει τη διαδικασία μέσω εκπροσώπου, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή σύμβουλο, θα πρέπει απλά να τον δηλώσει στο ειδικό πεδίο.

Μετά την υποβολή της αίτησης διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο πολίτης εντός 15 ημερών. Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την τράπεζα έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρωθεί η αναστολή πληρωμών, τότε αρχίζει και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα εννέα μηνών. Ο πολίτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης.

Ποιοι χάνουν το δικαίωμα για τη ρύθμιση χρεών δικαστικά

Την ώρα που οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες σπεύδουν να προστατεύσουν μέσω του «Γέφυρα» την πρώτη τους κατοικία, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να επισπεύσει την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Αρκεί να αναφέρουμε ότι 40.000 και πλέον υποθέσεις έχουν λάβει δικάσιμο μετά το 2021 και έως το 2027!

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν έγκαιρα τα στοιχεία τους. Οσοι δεν το κάνουν θα χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021 το αργότερο. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του.

Κατά τη νέα δικάσιμο, η οποία θα ορίζεται μετά την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από πλευράς τον δανειολήπτη, δεν θα εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση θα συζητείται χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης, μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Η οριστική απόφαση θα εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συζήτηση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού.

Τελευταία ευκαιρία για όσες υποθέσεις είναι σε εκκρεμότητα

Δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, λοιπόν, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις υπαγωγής τους στον νόμο Κατσέλη. Οι αιτήσεις θα κατατίθεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η πλατφόρμα θα κρίνει αυτομάτως ποιοι είναι οι δανειολήπτες που δικαιούνται να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο και θα κόβει τους μη επιλέξιμους.

Οι σχετικές προθεσμίες έχουν ως εξής:

 • 1) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 15 του ίδιου μήνα για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.
 • 2) Από τις αρχές Οκτωβρίου 2020 έως τα τέλη Νοεμβρίου 2020 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου του 2015 έως τέλη Ιουνίου του 2015.
 • 3) Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου του 2020 για αιτήσεις από 1ης Ιουλίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
 • 4) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016.
 • 5) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τη 15η Ιανουαρίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
 • 6) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.
 • 7) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 15η Φεβρουαρίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
 • 8) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 1η Μαρτίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018.
 • 9) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τη 15η Μαρτίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • 10) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2019 και μετά.

Για υποθέσεις οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται ή ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (αφού ψηφιστεί) σε δικάσιμο μετά τις 15/6/2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα κατατεθεί από την 1/10/2020 έως την 31/7/2021.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια