Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα δοθεί στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα δοθεί στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή

 Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα δοθεί στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή

Κανονικά σχεδιάζεται να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους, καθώς το κράτος θα καταβάλει το μερίδιο που αναλογεί στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας με βάση τον ονομαστικό μισθό και όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να προχωρήσει στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δίνοντας κανονικά στους εργαζομένους ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ που τέθηκε σε αναστολή για τρεις μήνες θα πάρει δώρο Χριστουγέννων κανονικά τα 800 ευρώ ως εξής: ο εργοδότης θα καταβάλει τους 5 μήνες που αντιστοιχούν στο ποσό των 515 ευρώ και το κράτος θα καταβάλει το υπόλοιπο, δηλαδή 275 ευρώ.

 

Έτσι το κράτος θα πληρώσει το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας με βάση τον ονομαστικό μισθό και όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ή 800 ευρώ για τον Νοέμβριο.

Νομικοί κύκλοι παρατηρούν ότι είναι αντισυνταγματικός ο Ν. 4722/2020 (άρθρο 22) που ορίζει ότι η κυβέρνηση καταβάλλει τη δική της συμμετοχή επί του επιδόματος των 534 ευρώ για όσους έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου! Και αυτό γιατί το δώρο Χριστουγέννων, εδώ και δεκαετίες, καταβάλλεται υποχρεωτικά μόνο επί του ονομαστικού μισθού!

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρα εορτών.

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε, δηλαδή από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Για όσους όμως από τους παραπάνω μισθωτούς η σχέση με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

 

Από το Blogger.