Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών θα «τρέξει» τις φοροδίκες

 

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021

Στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από φορολογικές υποθέσεις στοχεύει η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που τέθηκε σε ισχύ.

Εδώ και χρόνια λιμνάζουν υποθέσεις στα δικαστήρια για φόρους ή για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και στην πλειονότητά τους δεν έχουν τελεσιδικήσει.

Οι θεσμοί ήταν επιφυλακτικοί στη σύσταση της Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και ζήτησαν από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο μέχρι τα μέσα του 2021.

Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για να βρει εξωδικαστικά λύση σε υποθέσεις που αφορούν φόρους που του έχουν επιβληθεί και υποβάλλει ένσταση ή πρόστιμα. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Τι μπορεί να ζητήσει ο φορολογούμενος:

α) Να παραγραφούν οι φόροι και τα πρόστιμα επειδή πέρασε ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να τους καταλογίσει.
β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
γ) Λάθος καταλογισμό του φόρου ή του προστίμου λόγω έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από το ΣτΕ.
ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των επιτροπών και των γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό έπειτα από την καταβολή του ποσοστού 30%, πραγματοποιείται με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Πηγή newsbreak

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια