Κορωνοϊος και προσωπικά δεδομένα: Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας; - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Κορωνοϊος και προσωπικά δεδομένα: Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας;


Κυβερνήσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις του COVID-19. Μέτρα τα οποία συχνά, συνεπάγονται την επεξεργασία διαφόρων τύπων προσωπικών δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR) προβλέπει τη νομοθεσία που επιτρέπει στους εργοδότες και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται η συναίνεση, όταν υπάρχει πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προχώρησε στην ανάρτηση των κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στην εποχή του κορωνοϊού.

Τονίζοντας την ανάγκη «αφενός ενημέρωσης του κοινού για την κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων ατόμων, ως υποκειμένων των δεδομένων,και αφετέρου, ευαισθητοποίησης των δημοσίων αρχών και των ιδιωτικών φορέων, ως υπευθύνων επεξεργασίας, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επεξεργασία τους που διενεργείται στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών νομοθετικών μέτρων».

Σε άλλη σημείο η απόφαση της αρμόδιας Αρχής αναφέρει ότι οι γραμμές δίνονται «για την αποτροπή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι των προβλεπομένων από τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία ορίων, στα οποία περιλαμβάνεται ο σεβασμός της αρχής του Κράτους Δικαίου.

Αντιθέτως, σε κρίσιμες συνθήκες όπως η παρούσα, αναδεικνύεται η ανάγκη εγρήγορσης και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί μεν ο στόχος της αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά χωρίς να καταστρατηγηθεί, στο όνομα της μάχης κατά του κορωνοϊού, ο ΓΚΠΔ, οι αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, και η εθνική νομοθεσία, με την οποία έχουν θεσπιστεί εξαιρετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ανωτέρω κινδύνου με βάση διαδικασίες προβλεπόμενες από το Σύνταγμα».

Αναλυτικά όλα όσα ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα εν μέσω πανδημίας:

Προσωπικά δεδομένα

 

Από το Blogger.