ΑΣΕΠ Τι αλλάζει στις προσλήψεις στο Δημόσιο - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΕΠ Τι αλλάζει στις προσλήψεις στο Δημόσιο


Αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο με το «νέο» ΑΣΕΠ , όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιανουαρίου από τη Βουλή. Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου η καθιέρωση πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού γνώσεων και δεξιοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα. Όπως αναφέρει ο 'Ελεύθερος Τύπος" σε δημοσίευμά του, στόχος του υπ. Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, είναι να επιλέγεται «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», ενισχύοντας την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ταχύτητα στην επιλογή του προσωπικού.

Είκοσι επτά χρόνια μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του εμβληματικού νόμου 2190/94, γνωστού ως «νόμου Πεπονή», η κυβέρνηση προχωρά στην αλλαγή του τρόπου επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, που εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Εισάγεται, έτσι, μια σειρά βασικών καινοτομιών, οι οποίες στηρίζονται στο κεκτημένο της πολυετούς εμπειρίας από τον νόμο 2190, χωρίς να θίγεται το ΑΣΕΠ, το οποίο, όντας ιστορικά ταυτισμένο με τις έννοιες της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, αντιθέτως ενισχύεται περισσότερο έχοντας την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών που εμπεδώνουν και την αρχή της αξιοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ο ενιαίος γραπτός διαγωνισμός γίνεται ο κανόνας για την εισαγωγή στο Δημόσιο, ενώ με το ισχύον καθεστώς λιγότερο από το 5% του αριθμού των θέσεων καλυπτόταν μέσω διαγωνισμού. Πλέον η συμμετοχή των υποψηφίων σε αυτόν θα έχει καθολικό και αποκλειστικό χαρακτήρα. Η σημασία των τίτλων σπουδών παραμένει με την ίδια βαρύτητα ως είχε στους γραπτούς διαγωνισμούς, αλλά καταργείται ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχίου και του απολυτηρίου, λόγω ανισότητας βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Γραπτές εξετάσεις θα διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία σε πανελλαδικό επίπεδο, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ. To πρώτο αφορά εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου ή που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Το δεύτερο φέρει την ονομασία «δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας», κατά το οποίο θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Για θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα απαιτείται και ατομική συνέντευξη κατά την οποία θα κρίνονται η καταλληλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα των υποψηφίων. Προσαυξήσεις προβλέπονται με βάση τα τυπικά προσόντα και την εντοπιότητα.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, δίνεται έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στις διαλειτουργικότητες, ώστε να μην απαιτείται από τους υποψηφίους να υποβάλουν δικαιολογητικά, που θα αντλούνται κατευθείαν από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη σύντμηση του χρόνου πρόσληψης από περίπου δύο έτη, που είναι σήμερα, στο ένα έτος, από την έκδοση της προκήρυξης έως την έκδοση του πίνακα διοριστέων.

 

Από το Blogger.