«Πράσινο φως» για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

«Πράσινο φως» για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

 Στην τελική ευθεία μπαίνει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για τη μεταβίβαση της εταιρείας στο CVC Capital Partners. Η τελική έγκριση θα δοθεί σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης αποτίμησης της εταιρείας που έχει αναθέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να πιστοποιηθεί το εύλογο του τιμήματος πώλησης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με το CVC προκρίνεται από τη διοίκηση του ομίλου της ΕΤΕ ως η ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις έναντι της DG Comp και είναι και η πρόταση της διοίκησης προς το διοικητικό συμβούλιο. Η λύση αυτή προκρίνεται αντί της επιλογής διάθεσης πλειοψηφικού ποσοστού στο Χρηματιστήριο, που αποτελεί τη δεύτερη εναλλακτική, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερο τίμημα, προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά στην Τράπεζα. Να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση του 2019, η ΕΤΕ είχε προχωρήσει στην απομείωση της αξίας της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά 500 εκατ. ευρώ, εγγράφοντας εφάπαξ τη σχετική ζημιά.

Από την πλευρά του CVC είναι σαφές ότι η εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας συνιστά στρατηγικό στόχο της θέσης του στη χώρα μας, στην οποία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια με την εξαγορά της Vivartia, τις εξαγορές στον χώρο της υγείας (Metropolitan, Υγεία, Ιασώ General, Μητέρα και Λητώ), στις μαρίνες Ζέας, Γουβιών Κέρκυρας και Λευκάδας καθώς και στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της skroutz.gr

Η σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ, που αποτελεί το βασικό μέτοχο στην Τράπεζα με ποσοστό 41% έχει ζητηθεί και υπό το βάρος των διαφορετικών απόψεων που είχαν διατυπωθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ σε ότι αφορά επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας που αφορούν στο τίμημα που προσφέρει το CVC. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΕΤΕ έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην τιμή με βάση την οποία την έχει αποτιμήσει στα βιβλία της, δηλαδή τα 440 εκατ. ευρώ για το 80% (το 100% έχει αποτιμηθεί στα 550 εκατ. ευρώ). Αν και μετά τις πολύμηνες και εντατικές διαπραγματεύσεις τα δύο μέρη φέρονται να έχουν συγκλίνει στο ύψος του τιμήματος, αντικείμενο διαφωνίας το τελευταίο διάστημα ήταν επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας που είχαν επίπτωση στη διαμόρφωση του τελικού τιμήματος σε όρους παρούσας αξίας.

Η αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής με βάση διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης όπως της Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow), το Μέσο Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair Value) ή με βάση Συγκρίσιμες Συναλλαγές Εγχώριων Εταιρειών Συναφούς Δραστηριότητας, αναμένεται να δώσει ένα εύρος τιμών, που θα λύνει τα χέρια στη διοίκηση της ΕΤΕ να προχωρήσει στην πώληση.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η πώληση της AXA Ασφαλιστικής έναντι τιμήματος 165 εκατ. ευρώ έδωσε ένα τόνο στην αγορά, καθώς αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 12.2 επί των εσόδων του έτους 2019. Σημαντική βαρύτητα στο τελικό τίμημα προσέδωσε η συμφωνία με την Alpha Bank, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα έως και 1 δισ. ευρώ κατά την 20ετή της διάρκεια και η παρούσα αξία της συνεργασίας εκτιμήθηκε πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου και με βάση τα στοιχεία του 9μήνου του 2020 τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ (740 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2019) και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 53,7 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό της όμως συγκεντρώνει υψηλούς κινδύνους από αποταμιευτικά προγράμματα με εγγυημένο επιτόκιο άνω του 3% σε μια περίοδο που οι αποδόσεις είναι αρνητικές, ενώ αχίλλειο πτέρνα αποτελούν και τα συμβόλαια υγείας ισόβιας διάρκειας, που συσσωρεύουν σημαντικές ζημιές, που αποδυναμώνουν την αποτίμηση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στη χώρα. Εκτός από την πώληση του 80% της Εταιρείας, η συμφωνία θα συνοδευθεί με σύμβαση μακροχρόνιας συνεργασίας με την Τράπεζα για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου, στοιχείο που αναμένεται να προσδώσει ένα σημαντικό μέρος της υπεραξίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια