Επιδοτούμενες προσλήψεις νέων έως 29 ετών με τον κατώτατο μισθό – Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Επιδοτούμενες προσλήψεις νέων έως 29 ετών με τον κατώτατο μισθό – Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

Epidotoumenes proslipseis neon eos 29 eton me ton katotato mistho – Poioi

 Προσλήψεις υπαλλήλων με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με το ποσό των 780 ευρώ τον μήνα, καλύπτει το κράτος σε χιλιάδες επιχειρηματίες: Μάλιστα, χρηματοδοτείται και η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με τη σχετική επιδότηση να διαρκεί για διάστημα 7 μηνών. Το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αφορά στην πρόσληψη νέων χωρίς προϋπηρεσία, προκειμένου αυτοί να αρχίσουν να αποκτούν επαγγελματική εμπειρία.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ήδη έχει «ανοίξει» και αφορά σε 5.000 νέες θέσεις του «Προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει με την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων

Στόχος της δράσης, διάρκειας 7 μηνών, είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΔΥΠΑ των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία είναι απλή: 

Βήμα 1ο: Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην οποία προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων που διαθέτει, καθώς και τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδό τους (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο πριν από την αίτηση).

Βήμα 2ο: Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.

Βήμα 3ο: Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

Βήμα 4ο:Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας.

Πόσους «επιδοτούμενους» εργαζόμενους μπορεί να προσλάβει κάθε επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις/πάροχοι υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της Δ.ΥΠ.Α., μέσω του ιστότοπου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης www.dypa.gov.gr

Η δράση απευθύνεται σε:

  • ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο),
  • επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει,
  • σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

  • Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.
  • Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.
  • Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις(3) ωφελούμενους.
  • Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.
  • Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.
  • Πάροχοι/επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση.

Η προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός παρόχου/επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός – ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού – είναι δυνατή η ένταξη του πάροχου/επιχειρήσεις στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση και της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο/επιχείρηση και τον ωφελούμενο.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία – λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Από το Blogger.