Μέσω ΑΣΕΠ οι υπηρεσιακοί γενικοί γραμματείς 13 υπουργείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων σε δεκατρία υπουργεία δημοσίευσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στα πλαίσια των διατάξεων του «Επιτελικού Κράτους» με στόχο τη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού από τους δημοσίους υπαλλήλους που θεωρούνται οι ικανότεροι βάσει τυπικών προσόντων.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δημοσιοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των υπουργείων:
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υγείας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υποδομών και Μεταφορών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τουρισμού
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων απαιτείται να έχουν 12ετή πραγματική προϋπηρεσία στο Δημόσιο.
Η θητεία τους θα είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη μια τριετία.
Για την μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ θα αξιολογηθούν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά και διδακτορικά) με 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο, η εμπειρία επίσης με ανώτατη βαθμολογία τα 1.000 μόρια και τρίτο «τεστ» θα είναι αυτό της συνέντευξης, όπου επίσης οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των 13 υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων θα βαθμολογηθούν -επίσης με κατ’ ανώτατο όριο τα 1.000 μόρια.
Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια