ΔΕΗ: Πώς χρεώνονται οι καταναλωτές αν δεν γίνει καταμέτρηση στο τετράμηνο - Παράδειγμα

Διευκρινίσεις δίνει η ΔΕΗ αναφορικά με μια συχνή ερώτηση των καταναλωτών που αφορά στο πώς χρεώνονται σε περίπτωση που δεν γίνει η καταμέτρηση της κατανάλωσης στο τετράμηνο.
Όπως αναφέρει η επιχείρηση "στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνσή σας. Όταν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά σε κατανάλωση χρονικού διαστήματος διαφορετικού του τετραμήνου (120 ημέρες), λόγω μη λήψης ένδειξης την προγραμματισμένη ημερομηνία καταμέτρησης, τότε οι κλίμακες κατανάλωσης που ορίζει ο τιμοκατάλογος της ΔΕΗ και το ποσό του παγίου μεταβάλλονται αναλογικά".

Παράδειγμα:
‘Όταν ληφθεί η ένδειξη του μετρητή στην επόμενη προγραμματισμένη καταμέτρηση, δηλαδή στο 8μηνο, θα εκδοθεί ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός για κατανάλωση οκταμήνου (240 ημέρες) στον οποίο γίνεται διπλασιασμός των κιλοβατωρών (kWh) για κάθε κλίμακα κατανάλωσης που αντιστοιχεί στο τετράμηνο, σαν να είχαν εκδοθεί δύο επιμέρους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ λογαριασμοί. Δηλαδή, αν στις 240 ημέρες καταναλωθούν 2.500 kWh, τότε το σύνολο των κιλοβατωρών (kWh) θα τιμολογηθούν με τις τιμές της κλίμακας 0-2000 kWh και όχι με τις τιμές τις κλίμακας > 2000 kWh, σαν να είχαν εκδοθεί 2 τετραμηνιαίοι Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί, στους οποίους καταναλώθηκαν 1250kWh (1250*2=2500kWh).
Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια