Alpha Bank: Ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας εν μέσω κορωνοϊού


 

Σημαντικές αντοχές επέδειξε η Alpha Βank εν μέσω πανδημίας με τα αποτελέσματα προ προβλέψεων να αυξάνονται στο πρώτο εξάμηνο 2020 κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των κεφαλαίων.

Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων της τράπεζας ήταν 645,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση ή κατά 3,3% ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των αυξημένων ζημιών απομείωσης το πρώτο εξάμηνο 2020.

Το πρώτο εξάμηνο 2020, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 568,1 εκατ. ευρώ ή 2,9% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 488,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 234 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας Covid19. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 86,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020, έναντι 86,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019.

 

Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3%, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 3,1 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR). Στο τέλος Ιουνίου 2020, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,8 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2020 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε τα εξής:

«Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, ο Όμιλος της Alpha Bank κινητοποίησε το δίκτυο καταστημάτων και υπηρεσιών, με στόχο την στήριξη των πελάτων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην Ελλάδα σε αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 4,7 δισ. ευρώ, καθώς και στη χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων άνω των 3,5 δισ. ευρώ σε ενήμερους Πελάτες μας από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα με εγγύηση κρατικών φορέων.

Με τον Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας να ανέρχεται στο 18,3%, η ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε την οικονομία συνιστά σαφή απόδειξη της οικονομικής μας ευρωστίας και της δυνατότητάς να αξιοποιούμε την υψηλή ρευστότητά μας προς όφελος της Κοινωνίας σε αυτούς τους γεμάτους προκλήσεις καιρούς.

Η δέσμευσή μας στο Στρατηγικό Σχέδιο που ανακοινώσαμε τον Νοέμβριο του 2019 επιβεβαιώθηκε με την επιτυχή επανεκκίνηση, τον Ιούνιο, του Project Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, ύψους 10,8 δισ. Με την εντατική προετοιμασία μας, που συνεχίστηκε αδιάλειπτα και κατά την περίοδο του lockdown, έχουμε ήδη επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους μας, δηλαδή την εξασφάλιση της αξιολόγησης για το μεγαλύτερο τμήμα του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου, την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων (HAPS) - «κλειδώνοντας» έτσι και το κόστος της συναλλαγής - και, βεβαίως, την προσέλκυση επενδυτών διεθνούς κύρους στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας στην Ελλάδα θα μειωθεί στο 13%, και μάλιστα με μία απολύτως διαχειρίσιμη επίπτωση στους κεφαλαιακούς μας δείκτες μεταξύ 250 με 280 μονάδων βάσης.

Ως προς τα λειτουργικά μας αποτελέσματα, επιμένουμε σε μία συντηρητική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας πρόσθετες προβλέψεις ύψους 234 εκατ. ευρώ λόγω του Covid-19, στο α’ εξάμηνο 2020. Η επίπτωση αυτή απορροφήθηκε από το ισχυρό Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 645,5 εκατ. ευρώ, καθώς έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον επαναπροσδιορισμό της κατανομής των εσόδων μας, και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα.

Το πλάνο μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας προχωρά με αποφασιστικά βήματα υπό την καθοδήγηση της ανανεωμένης διοικητικής μας ομάδας. Ένας από τους κύριους τομείς που εστιάζουμε είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, εξέλιξη που έχει ήδη τύχει θερμής ανταπόκρισης, καθώς το 90% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών δικτύων, την ίδια στιγμή που στους Πελάτες μας παρέχεται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Εργαζομένους μας για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου. Η διαχρονικά υψηλή απόδοσή μας και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε Μαζί την απαιτητική συγκυρία και να υπερβούμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια