Πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα είναι εφεξής η διαδικασία για τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν ή να μισθώσουν την κατοικία τους.