Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 28 Μαΐου - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 28 Μαΐου

 

Eortologio: Poioi giortazoun simera Kyriaki 28 Maiou

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο: Ἡ ἕκτη κατὰ σειρὰ Κυριακὴ μετὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στήν μνήμη τῶν 318 Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στήν Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδό πού συνῆλθε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ.

Αγίων Τριακοσίων δέκα οκτώ (318) Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου εορτή 31 Μαΐου

Ἡ σύνοδος συνῆλθε κατὰ πρόσκληση τοῦ Μέγα Κωνσταντίνου κατὰ τὸ εἰκοστὸ ἔτος τῆς βασιλείας του καὶ εἶχε διάρκεια 3,5 χρόνια. Διακριθεῖσες μορφὲς τῆς συνόδου ἤταν ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀλεξανδρείας, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Εὐστάθιος ὁ Ἀντιοχείας, ὁ Μακάριος ὁ Ἱεροσολύμων, ὁ Παφνούτιος, ὁ Σπυρίδων, ὁ Νικόλαος, κ.ἅ.

Ἡ Ἀ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καταδίκασε τὸν Ἄρειο καὶ τὸν Ἀρειανισμό. Διατύπωσε τοὺς πρώτους ὅρους ὀρθοῦ Χριστιανικοῦ δόγματος καὶ ἰδιαίτερα τὰ περὶ τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς ὁμοούσιον τῷ Θεῷ Πατρί. Συνέταξε τὰ πρῶτα ἑπτὰ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Ἐπισπρόσθετα καθορίστηκε ἡ κοινὴ ἡμέρα ἐορτασμοὺ τοῦ Πάσχα.

Τὰ συμπεράσματα τῆς συνόδου ὑπογράφηκαν ἀπὸ περισσοτέρους ἀπὸ 318 καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἐπικράτησε γιά συμβολικοὺς λόγους. Οἱ ἐπίσκοποι πού ἦταν παρόντες στή σύνοδο συνοδεύονταν ἀπὸ κατώτερους κληρικοὺς τῶν ὁποίων ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ἀνερχόταν στό τριπλάσιο ἢ τετραπλάσιο τῶν ἐπισκὀπων.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. β’.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶἵστατο Μαρία, ἐν τῷ τάφῳ ζητοῦσα τὸἄχραντόν σου σῶμα· ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν. Ὁἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.
Από το Blogger.